Polisi Cwcis ar gyfer 1891 Rhyl

Dyma’r Polisi Cwcis ar gyfer Rhyl 1891, y gellir ei gyrchu o https://1891rhyl.com/

Beth Yw Cwcis

Fel sy’n gyffredin gyda bron pob gwefan broffesiynol, mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis, sy’n ffeiliau bach sy’n cael eu lawrlwytho i’ch cyfrifiadur, i wella’ch profiad. Mae’r dudalen hon yn disgrifio pa wybodaeth maen nhw’n ei chasglu, sut rydyn ni’n ei defnyddio a pham mae angen i ni storio’r cwcis hyn weithiau. Byddwn hefyd yn rhannu sut y gallwch atal y cwcis hyn rhag cael eu storio ond gallai hyn israddio neu ‘dorri’ rhai elfennau o ymarferoldeb y wefan.

I gael gwybodaeth fwy cyffredinol am gwcis gweler yr erthygl Wikipedia ar HTTP Cookies.

Sut Rydym yn Defnyddio Cwcis

Rydym yn defnyddio cwcis am nifer o resymau y manylir arnynt isod. Yn anffodus yn y rhan fwyaf o achosion nid oes unrhyw opsiynau safonol diwydiant ar gyfer anablu cwcis heb analluogi’r swyddogaeth a’r nodweddion y maent yn eu hychwanegu at y wefan hon yn llwyr. Argymhellir eich bod yn gadael ar bob cwci os nad ydych yn siŵr a oes eu hangen arnoch ai peidio rhag ofn y cânt eu defnyddio i ddarparu gwasanaeth rydych chi’n ei ddefnyddio.

Analluogi Cwcis

Gallwch atal gosod cwcis trwy addasu’r gosodiadau ar eich porwr (gweler Help eich porwr am sut i wneud hyn). Byddwch yn ymwybodol y bydd anablu cwcis yn effeithio ar ymarferoldeb y wefan hon a llawer o wefannau eraill yr ymwelwch â nhw. Bydd anablu cwcis fel arfer yn arwain at anablu ymarferoldeb a nodweddion penodol y wefan hon. Felly argymhellir na ddylech analluogi cwcis.

Y Cwcis rydyn ni’n eu Gosod

  • Cwcis cysylltiedig â chylchlythyrau e-bostMae’r wefan hon yn cynnig gwasanaethau tanysgrifio cylchlythyr neu e-bost a gellir defnyddio cwcis i gofio a ydych eisoes wedi cofrestru ac a ddylech ddangos rhai hysbysiadau a allai fod yn ddilys i ddefnyddwyr tanysgrifiedig / dad-danysgrifio yn unig.
  • Cwcis cysylltiedig â ffurflenniPan fyddwch yn cyflwyno data trwy ffurflen fel y rhai a geir ar dudalennau cyswllt neu ffurflenni sylwadau gellir gosod cwcis i gofio manylion eich defnyddiwr ar gyfer gohebiaeth yn y dyfodol.
  • Cwcis dewisiadau gwefanEr mwyn rhoi profiad gwych i chi ar y wefan hon rydym yn darparu’r swyddogaeth i osod eich dewisiadau ar gyfer sut mae’r wefan hon yn rhedeg pan fyddwch chi’n ei defnyddio. Er mwyn cofio’ch dewisiadau mae angen i ni osod cwcis fel y gellir galw’r wybodaeth hon pryd bynnag y byddwch chi’n rhyngweithio â thudalen yn cael ei heffeithio gan eich dewisiadau.

Cwcis Trydydd Parti

Mewn rhai achosion arbennig rydym hefyd yn defnyddio cwcis a ddarperir gan drydydd partïon dibynadwy. Mae’r adran ganlynol yn nodi pa gwcis trydydd parti y gallech ddod ar eu traws trwy’r wefan hon.

  • Mae’r wefan hon yn defnyddio Google Analytics sy’n un o’r datrysiad dadansoddeg mwyaf eang ac ymddiried ynddo ar y we i’n helpu i ddeall sut rydych chi’n defnyddio’r wefan a ffyrdd y gallwn wella’ch profiad. Efallai y bydd y cwcis hyn yn olrhain pethau fel pa mor hir rydych chi’n ei dreulio ar y wefan a’r tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw er mwyn i ni allu parhau i gynhyrchu cynnwys atyniadol.

    I gael mwy o wybodaeth am gwcis Google Analytics, gweler tudalen swyddogol Google Analytics.

  • Rydym hefyd yn defnyddio botymau cyfryngau cymdeithasol a / neu ategion ar y wefan hon sy’n eich galluogi i gysylltu â’ch rhwydwaith cymdeithasol mewn sawl ffordd. Er mwyn i’r rhain weithio’r gwefannau cyfryngau cymdeithasol canlynol gan gynnwys; {Rhestrwch y rhwydweithiau cymdeithasol y mae eu nodweddion rydych chi wedi’u hintegreiddio â’ch gwefan?: 12}, yn gosod cwcis trwy ein gwefan y gellir eu defnyddio i wella’ch proffil ar eu gwefan neu gyfrannu at y data sydd ganddyn nhw at wahanol ddibenion a amlinellir yn eu priod breifatrwydd. polisïau.

Mwy o Wybodaeth

Gobeithio bod hynny wedi egluro pethau i chi ac fel y soniwyd yn flaenorol os oes rhywbeth nad ydych yn siŵr a oes ei angen arnoch ai peidio, fel rheol mae’n fwy diogel gadael cwcis wedi’u galluogi rhag ofn y bydd yn rhyngweithio ag un o’r nodweddion rydych chi’n eu defnyddio. ein gwefan. Crëwyd y Polisi Cwcis hwn gyda chymorth y Generadur Templed Polisi Cwcis a’r Generadur WebTerms .

Fodd bynnag, os ydych chi’n dal i chwilio am ragor o wybodaeth yna gallwch gysylltu â ni trwy un o’n hoff ddulliau cyswllt:

  • E-bost: 1891@denbighshire.gov.uk
  • Trwy ymweld â’r ddolen hon: https://1891rhyl.com/
  • Ffôn: 01745 330000