Gynnig arbennig 2-gwrs

Ymunwch â ni bob prynhawn dydd Iau am gynnig arbennig 2-gwrs.Bwydlen enghreifftiol – mae prydau’n amrywio bob wythnos.

Pei Stêc a Madarch, Sglodion a Phys

Golwyth Bacwn wedi’i grilio gydag Ŵy, Sglodion, Pys, Madarch a Thomato

Cyrri Cig Oen Cymreig gyda Reis Pilau a Phoppadum

Pitsa Asbaragws a Madarch gwyllt gyda Salad a Cholslo

Ffiled Lleden Goch gyda Briwsion Lemon a Dil, Tatws Newydd a Phys

***

Cacen Gaws Fanila gydag Aeron yr Haf

Cacen Gyffug Siocled gyda Hufen Iâ Fanila

Tarten Afal a Riwbob gyda Chwstard

Waffl Daffi Cynnes gyda Bananas a Hufen Iâ Fanila